בטיחות ואיכות​

בטיחות


בקומבה אנו רואים בבטיחות ובאיכות חלק בלתי נפרד מרמת המקצוענות והתפוקה הגבוהה אותה אנו מחוייבים לספק לעובדינו וללקוחותינו.


לקומבה תכנית בטיחות המקובלת על החברות הגדולות והמחמירות בתעשייה, תכנית זו מיושמת באופן מלא לאורך כל דרגי  הניהול בארגון, בכל הצוותים, בכל הפרוייקטים שלנו ומנהלי עבודה רבים בקומבה הוכשרו כנאמני בטיחות בתעשייה. 


עובדינו, בכל הרמות,  עוברים הכשרות בטיחות וריענונים תקופתיים כדי לשמר רמת בטיחות גבוהה בכל מקום בו הם פועלים - למנוע פגיעות בגוף ובמתקני הלקוחות.
כדי להבטיח עבודה ללא תאונות
מבצעים מנהלי קומבה והעובדים סקר סיכונים לפני כל משימה ונותנים מענה מתאים להסרת המפגע הבטיחותי .
שיתופם של כל עובדי החברה ביישום תכנית הבטיחות מוביל לשיפור מתמיד ברמת הבטיחות בחברה לאורך השנים.

 

בטיחות | קומבה
בטיחות בעבודה | קומבה

איכות

 

"אני רוצה שבעוד מאה שנה, יביטו על המערכות שקומבה התקינה וידעו שהיו כאן אנשי מקצוע מהמעלה הראשונה." 

אלה הן מילותיו של הוברט קומבה בביקוריו הרבים באתרי העבודה של החברה בהם הוא לא היסס לתת הוראות פירוק והרכבה  מחדש של מערכות שהתקבלו כבר על ידי הלקוח, בשל רמת ביצוע לא ראויה לתפיסתו.               


קומבה ידועה בשאיפתה הבלתי פוסקת לרמת ביצוע גבוהה ביותר ואיכות  הביצוע הינה לפיד המועבר ביראת כבוד מדור לדור.

תכנית איכות סדורה ומפורטת פותחה בקומבה לאורך השנים כדי לוודא שכל שלב בכל פרויקט מבוצע ברמה הנדרשת הן בחומר הגלם והן בטכניקה המתאימה ביותר.

בקרת איכות לתכנון ולביצוע מתקיימת כראוי  ובהתאם לסוגי המערכות ובתיאום מלא עם הלקוח והפיקוח.

בטיחות ואיכות | קומבה
פרוייקטים בתעשייה | קומבה
קומבה | ISO תעודות

קומבה הינה חברה משפחתית העוסקת מזה כמאה שנים ברציפות בניהול, תכנון וביצוע של פרוייקטים מורכבים והקמת מערכות צנרת במגוון רחב של תעשיות, בתי חולים, תחנות כוח, מפעלים ומערכות תהליך חדשות.​

מי אנחנו

יכולות | קומבה

כל אחד יכול להיות מומחה בתחום תעשייה בודד, קומבה היא בין החברות היחידות, אם לא היחידה במשק, המסוגלת ​לתת מענה מקצועי לכל מערכות הצנרת בתעשייה: בתי חולים, חדרי אנרגיה, מפעלי מזון, פארמה, תשתיות מיקרואלקטרוניקה, מעבדות מחקר, חדרי ניתוח, תחנות כוח, כיבוי אש, גז טבעי, וטיפול במים.

יכולות

הסיפור הייחודי של קומבה, מתבטא בדרך המיוחדת המאפיינת את  משפחת קומבה מיום הקמת חברת קומבה בברלין  ב-1922 לפני למעלה מ-95 שנים , דרך תהליך הגיור המלא של כל משפחת קומבה והקמתה של קומבה בע"מ בישראל כחברה מובילה, מקצועית וחדשנית התומכת בתעשייה הישראלית ברמה הגבוהה ביותר.​​

הסיפור שלנו

מערכות צנרת והנדסה | קומבה

0000 612 4 972 +​